miércoles, 27 de mayo de 2015

O XORNALISTA J.A. OTERO RICART ESCRIBE NO "FARO DE VIGO" sobre "DETRÁS DEL HORIZONTE " de Antonio García Teijeiro.

Fotografía da cuberta: Ricardo Grobas.


No suplemento  de arte, literatura, cine, teatro, música e cómic, "El sábado", o FARO DE VIGO publica unha crítica do libro Detrás del horizonte, de Antonio García Teijeiro.
     
     O seu autor, J.A. Otero Ricart, salienta que este libro dá voz aos máis débiles e inocentes fronte ao horror da guerra.
     Engade, ademais, que Detrás del horizonte é unha reflexión sobre o destino dos conflitos bélicos dende a tenra ollada dos cativos.

     Reproducimos embaixo o texto completo tal como apareceu no xornal o día 23 de maio pasado.