domingo, 19 de junio de 2016

CATAVENTO DE POEMAS INFANTÍS ( L) : Manuel María (2)
                MANUEL  MARÍA (2)  (Outeiro de Rei, 1929 – A Coruña, 2004)
A CIDADEA cidade ten Castelo
Manuel María
e muralla medieval,
o museo –hai que velo!-
e unha rúa principal.

Que conxunto tan fermoso
con igrexas e xardíns
e cun río caudaloso
beireado de xasmíns…!

A cidade ten cafeses,
whisky-clubs e polución,
cemiterio con cipreses
e un fermoso Malecón.

A cidade ten escolas
e ten cines e teatros.
Ten douscentos parvacholas
e trescentos maragatos!

A cidade ten paseos,
barrios vellos, arrabais,
chabolismo, rañaceos
e gardas municipais.

A cidade nunca tivo
nin industria e desenrolo,
só un comercio cativo
e o seu consabido tolo…!
O SEMÁFORO


O semáforo
é un couso
medio garda,
medio guía,
medio monstro,
medio espía.

O semáforo
é un ollo
matemático,
inflexíbel,
inhumano,
case terríbel.

O semáforo
é unha flor
ateigada
Ilustración de Xaquín Marín
de ledicia,
traspasada
de color.

Os sinais
do semáforo:
verde-chumbo
e vermellón
ditan leis
ao peatón,
ao turismo
e ao camión.

O semáforo
é unha luz,
unha acesa
claridade
que ilumina
docemente
a tristura
da cidade!
A FALA


O idioma é a chave
con que abrimos o mundo,
Ilustración de Xaquín Marín
o salouco máis feble,
o pesar máis profundo.

O idioma é a vida,
o cóitelo da dor,
o murmurio do vento,
a palabra de amor.

O idioma é o tempo,
é a voz dos avós,
e ese breve ronsel
que deixaremos nós.

O idioma é un herdo,
patrimonio do pobo,
maxicamente vello,
eternamente novo.

O idioma é a patria,
a esencia máis nosa,
a creación común
máis grande e poderosa.

O idioma é a forza
que nos xungue e sostén.
Se perdemos a fala
non seremos ninguén!

O idioma é o amor,
o latexo, a verdade,
a fonte de que agroma
a máis forte irmandade.

Renunciar ao idioma
é ser mudo e morrer.
Precisamos a lingua
se queremos vencer!

(Do libro As rúas do vento ceibe, corrixido polo autor e reeditado pola Fundación Manuel María de Estudos Galegos, 2015)