domingo, 10 de abril de 2016

ESCAPARATE POÉTICO (LXXVII) Antón Patiño

                                        ANTÓN  PATIÑO  (Monforte, 1957)

Antón Patiño
INESTÁBEL equilibrio
     onde o humor traballa
na corda frouxa das
     emocións máis tolas
Un riso translúcido
     atravesa o mundo
LUME no regato
     aire de pedra
Memoria no chan
     madeira ergueita
Texturas do mundo
ENTRESOÑO onde xorde
     a maxia do tempo detido
O río da conciencia
        amosa no semisoño
un espazo de liberdadeIDENTIDADE  múltiple
             onde o tempo esvara.
Fíos sensoriais que se xuntan
             Apoias a man esquerda
no rostro da señardade
A MIRADA en branco
Obra de Antón Patiño
     ollos do desasosegó
(fráxil membrana)
     Retallos de inverno
renxen no gume da fendaUNHA MULTITUDE  a rir
     Manifestación polas rúas
sen proclamas
     Amosando espido o poder
Só risos contra
     da desorde do mundo!
                     (Do libro  Teoría do riso, editado por Edicións Xerais de Galicia. 2015)


Obra de Antón Patiño