jueves, 9 de abril de 2015

FRANCISCO MANTECÓN DENDE A SABENZA E O AGARIMO DE XULIO GARCÍA RIVAS:  
Francisco Mantecón no seu estudio. (Foto de MAGAR)
     
     Admiro a Paco Mantecón. Teño na casa tres cadros del. Era unha persoa encantadoramente peculiar. Foi un pracer coñecelo e compartir algún momento con el. Daquela coincidiamos pola editorial Galaxia e a súa faceta de deseñador gráfico atraíame moito.
     
      Marchou demasiado pronto desta vida. Co que tiña que aportar!
    
     Por iso, celebro a exposición que no MARCO presenta a traxectoria dun pintor orixinal, innovador e necesario.
    
     Gran traballo, por certo, dos comisarios Alberto González-Alegre e Ángel Cerviño. Agradéceselles a montaxe dunha obra en evolución, que nos permite coñecer as distintas fases do pintor dun xeito claro e didáctico sen atender a fríos elementos cronolóxicos. Saben moi ben o que fan. Parabéns pola súa tarefa tan acertada.
    
Catálogo da exposición.
     Visitei dúas veces a mostra que leva por título Paixón e Cálculo. A segunda delas, na compaña dun amigo íntimo, un irmán, un pintor de enorme categoría. Refírome ao mestre Xulio García Rivas. Foi unha visita máis que agradable. Xulio quería e admiraba a Paco.
    
     Cando saímos, pedinlle ao meu amigo que escribise algo para este blog-revista. O que lle apetecese. O que quixese expresar sobre a obra, a figura de Mantecón, a sensación vivida na visita.
    

     A Xulio encantoulle a idea. Non o dubidou. Díxome que si, que por suposto lle apetecía facelo. O resultado é este texto magnífico, ateigado de afecto e de sabedoría que se pode ler a continuación.
     Un luxo que un dos grandes pintores de Galicia na actualidade nos conte por escrito o que foi para el a figura de Francisco Mantecón, ademais de facer uns sabios apuntamentos sobre a súa obra. 

     A obra, tal como podemos ler no fermoso catálogo da exposición, “dun dos maiores artistas ibéricos da segunda metade do século XX no que atinxe á abstracción contundente, a dos rectángulos e interseccións, a que mesturaba paixón e cálculo. Artista libre, cunha liberdade controlada pola intelixencia”.

     Unha vez máis, Xulio, Versos e aloumiños agradéceche a túa colaboración. Ademais dos teus cadros que aluman este espazo con certa frecuencia, a túa palabra amósanos canles que sen ela non descubririamos nunca.


Xulio García Rivas na exposición "Paixón e  Cálculo" no MARCO en Vigo.
FRANCISCO MANTECÓN: A BELEZA DA PINTURA
                                                                                


                                                                         XULIO GARCÍA RIVAS


                                                                           Quen morre e non perece é eterno
E neste misterio encóntrase a porta de toda marabilla
                                                                           ( Lao Tsé, fragmentos XXII e I do Tao Te King )

    
     
      Durante a miña visita á mostra de Francisco Mantecón no Marco de Vigo acompañado por Antonio García Teijeiro, un irmán a quen quero e admiro, sentín unha intensa e grande emoción ao ver as súas pinturas vin a Mantecón, si alí estaba o seu espírito  extraordinariamente sensible, a paixón, a coherencia, a súa fina intelixencia e o seu compromiso radical coa pintura. Recordei a miña relación con Mantecón,   vímonos  algunhas veces en Tui e tamén en Vigo. Na súa casa de Vigo , en 1983 tivemos unha longa conversación.
    
Fotografía de MAGAR.

     Nese momento Mantecón díxome que non atravesaba un bo momento anímico, algo que me sorprendeu moitísimo. Eu díxenlle o que pensaba  sobre a súa obra e o respecto e admiración que lle profesaba. Coa xenerosidade que o caracterizaba decidiu regalarme unha obra sobre papel  Kraft  que pertence a unha serie na que Mantecón traballou ampliando pequenas zonas de pel da man  logrando obras orgánicas que poden suxerir referencias eróticas ou sensuais. Para min é unha paisaxe sobre a que se abre unha fiestra que nos remite a un espazo inquietante. Tivemos un encontro moi familiar en Tui, pouco antes da miña exposición na Galería  Lepina en 1991. Alicia, Pilón ( así lle chamabamos os amigos a súa muller ) e os nosos fillos respectivos Xavier e Marcos. Mante ( como lle  chamaba   Pilón ) despois de ver algunhas das obras díxome que eran moi “ cerebrais” , tamén apuntou algunhas observacións cariñosas que nunca esquecín  e sempre as  tiven moi en conta.


     Francisco Mantecón ten  na busca da beleza  da pintura un dos seus principais argumentos, expresada a través dunha fonda análise do espazo logrado coa sutil utilización de rítmicas  estruturas xeométricas, da presenza do baleiro, dunha xestualidade controlada  e da cor  moi matizada con delicados degradados que aportan á súa xeometría elegancia, sinxeleza, sensualidade e misterio.

     Mantecón, nos seus fondos, suxíreme paisaxes sen horizontes, árbores, follas e ramas movidas polo vento, gotas de chuvia e po. Eu vexo  esas  paisaxes esenciais acoutadas pola xeometría que tanto me  evocan  o espírito  do Tao, da pintura  chinesa  taoísta  que , como o noso Mantecón, valoraba o baleiro como a clave na pintura de paisaxes. Con sinxeleza e elegancia, ás veces,  chega a un misticismo que aparece  contido  en gran parte  da súa pintura.


     O traballo de Mantecón da década dos noventa é especialmente atraente para min. Nestas obras o protagonismo da cor, da xestualidade e das texturas é cada vez máis evidente. A estrutura  xeométrica está pero xa non ten unha transcendencia tan radical. Aparece, ás veces, como unha “veladura” rectangular  ou cadrada mergullada na pintura. Así vemos a presenza  cada vez máis marcada dunha  xestualidade  que crea texturas e suxestións cheas de misterio, de fondas emocións  e que, en ocasións, producen vertixe e inquietude. Pode moi ben servir de exemplo unha obra ” Sen Título “ de 1993 na que  o movemento xestual da cor e as texturas dilúen os límites da estrutura dos rectángulos emerxendo unha inquietante forma de cruz sobre un fondo de luces e sombras que poden suxerir un ceo de treboada nunha paisaxe nocturna, case que nos remite a unha concepción romántica e mística da natureza. O mesmo misterio e vertixe produce unha obra de 1999 tamén “Sen Título “  na que sobre  un espazo nocturno vai emerxendo un círculo e nel aparece unha fantástica e máxica arquitectura na que se abre unha porta ao silencio . Estas obras sinalan, na miña opinión, un lixeiro cambio no proceso evolutivo  da súa pintura que, desgraciadamente, non tivo tempo de desenvolver.


     Esta mostra da obra de Francisco Mantecón reafirmoume, aínda máis, na miña idea de que Abstracción e Figuración xa non son conceptos en confrontación. Neste sentido quero deixar aquí o que nos di José María Moreno Galván no seu libro " Introdución á Pintura Española Actual " (Publicaciones Españolas. Madrid 1960.) "O entendemento dos problemas que formulou a arte contemporánea ao longo  do seu medio século de historia esixe ter en conta esa dobre perspectiva de loita. Por un lado é unha loita contra a figuración; por outro é unha loita na busca da realidade de fondo, que pode ser de orde expresiva ou de orde formal...efectivamente a loita antifigurativa tiña como finalidade deixar aclarada a existencia dunha realidade non condicionada pola representación. Unha vez que esa finalidade foi alcanzada, unha vez que a arte xa sabe a que aterse respecto á verdadeira filiación da realidade, tal loita carece de obxectivo.” A arte “non figurativa “ continuará existindo, pero xa non en guerra contra a representación senón a favor do tipo de realidade que persiga. E a arte “figurativa” continuará existindo tamén, pero sabendo  que non é só na súa representación onde se apoia a súa realidade, senón no carácter “formal” ou “expresivo” da súa contextura interna”. … podemos definir idealmente a arte contemporánea como a “ gloriosa aventura da realidade en liberdade “


     Destaca na mostra a excelente montaxe levada a cabo polos comisarios Ángel Cerviño e Alberto González Alegre que permite o diálogo das obras de Mantecón a través das súas afinidades conceptuais e estéticas e non por medio dunha ríxida disposición cronolóxica.  Esta concepción da mostra logra dar unha visión moi completa do traballo de Mantecón incluso para  as persoas que descoñecesen a súa traxectoria. A estrutura da  montaxe permite que se teña unha visión fonda da singularidade e transcendencia da súa pintura.  Tamén  é un notable acerto a presenza  dun vídeo no que Mantecón fala con contundencia do seu ideario artístico. Debería de ser de obrigada difusión en calquera centro de ensino e sobre todo nos centros dedicados á docencia da Arte.


                            
                                                                                                                   A Coruña Marzo 2015